با توجه به انتخاب دکتر فلاحت فلاحت پیشه پیشه به سمت منتخب مردم شریف اسلام آباد ودالاهو در مجلس شورای اسلامی ، از این پس و در طی چهار شماره از یادداشت های سریالی ، به کنکاشی تحلیلی در خصوص ظهور ، شکست و پیروزی مجدد این منتخب مردم در مجلس دهم با قلم روان و جذاب نویسنده جوان و خوشفکر استان ، "سروش نوید" خواهیم پرداخت .

به گزارش سرویس سیاسی پایگاه خبری تحلیلی مادنا ؛ با توجه به انتخاب دکتر فلاحت فلاحت پیشهپیشه به سمت منتخب مردم شریف اسلام آباد ودالاهو در مجلس شورای اسلامی ، از این پس و در طی چهار شماره از یادداشت های سریالی ، به کنکاشی تحلیلی در خصوص ظهور ، شکست و پیروزی مجدد این منتخب مردم در مجلس دهم با قلم روان و جذاب نویسنده جوان و خوشفکر استان ، “سروش نوید” خواهیم پرداخت .
در این نوشتار چهار قسمتی ،مروری بر حیات سیاسی نماینده حوزه اسلام آباد غرب و دالاهو در دوره هفتم و هشتم مجلس شورای اسلامی ار ابتدای نمایندگی دوره هفتم تا به امروز داریم . مقیاس تمامی موارد بیان شده ، صرفاً دیدگاه و نظر نویسنده می باشد.

شماره ۱ از پیش از دوره هفتم تا پیش از شکست در دوره نهم ، شماره دوم شرح شکست در دوره نهم مجلس ، شماره ۳ نیز از بعد از شکست در دوره نهم تا اعلام نتیجه دوره دهم و شماره ۴ نیز از بعد از مشخص شدن نتیجه دهمین دوره تا به امروز را شامل می شود . همچنین تلاش شده که سبک نوشته بیشتر داستان گونه باشد تا درک و تصور آن آسانتر صورت پذیرد .
روز پنجشنبه شماره اول منتظر خواهد شد و سپس به تناوب هر چهار روز شماره جدید یادداشت منتشر می گردد تا نهایتاً هر چهار شماره این یادداشت خواندنی به نظرتان برسد .

عنوان شماره اول یادداشت با نام “فرزند اسلام آباد غرب ؛ ظهور ، سقوط ، دگردیسی و شانس دوباره «۱»/ سروش نوید”