وبلاگی برای اندیشه های بدیع

یادداشت های یک دبیر فیزیک جوان

آهنگ فوق العاده فلطسین جاویدان «Forever Palestine» از سامی یوسف+ترجمه

نوشته شده در شنبه یکم تیر ۱۳۹۲ ساعت 1:1 


«سلام» نام پروردگار من است که بهشت را آفرید ...


یکی از ترانه های زیبا در خصوص فلسطین و مظلومیت او ، این آهنگ زیبای سامی یوسف در دور نسخه است . ترجمه و لیلنک دانلود هر دونسخه در ادامه مطلب موجود است .
Forever Palestine

Mother don’t cry for me I am heading off to war
مادر ! برای من گریه نکن . من در جبهه و پیشانی جنگ هستم
God almighty is my armour and sword
(اما) خدای متعال خود زره و شمشیر من است
Palestine, Forever Palestine
فلسطین ، فلسطین جاویدان
Children being killed for throwing stones in the sky
کودکان به خاطر پرتاب سنگ (چه برای بازی و چه به سمت سربازان رژیم صهیونیستی) کشته می شوند
They say to their parents don’t worry, God is on our side
آنها به والدین خود می گویند : نگران نباشید ، خدا در کنار ماست
Palestine, Forever Palestine
فلسطین ، فلسطین جاویدان
Mother don’t worry when they come for us at night
مادر برای من نگران نشو ! (حتی) وقتی که آنها (برای دستگیری) (نیمه) شب به سراغ مامی آیند
Surely they’ll be sorry when God puts them right
مطمئناً آنها شرمنده خواهند بود وقتی که خداوند جزاء کارشان را بدهد
Tell me why they’re doing what was done to them
به من بگو چرا آنها در حال انجام کاری هستند که پیش از این (ظلمهایی که در تاریخ اشاره شده) انجام شده است !؟
Don’t they know that God is with the oppressed and needy
مگر آنها نمی دانند که خدا (همواره) با مظلومان و نیازمندان (کمک)است !؟
Perished were the nations that ruled through tyranny
(آیا درس نمی گیرند که) هلاک شدند کشورها و نژادهایی که ظلم و ستم روا داشتند
Palestine, Forever Palestine
فلسطین ، فلسطین جاویدان
Children of Palestine are fighting for their lives
کودکان فلسطینی (فقط) برای حفظ زندگی شان می جنگند
They say to their parents we know that Palestine is our right
آنها به والدین خود می گویند ، ما می دانیم که سرزمین فلسطین (فقط) حق (مسلم و سرزمین) ماست
They to say to their parents we’ll fight for what is right
آنها به والدین خود می گویند ما برای آن چه که حقمان است می جنگیم
They say not to worry God is on our side
آنها می گویند ، نگران نباش ، خدا در کنار ماست
They say we’ll die for Palestine
آنها می گویند : ما برای فلسطین خواهیم مرد
Palestine, Forever Palestine
فلسطین ، فلسطین جاویدانمتن شعر ، آهنگ سازی و ملودی از سامی یوسف
مترجم : Celestial : H@ji Amin

لینک دانلود
این ترجمه من بود . تازه بعد از ترجمه متوجه شدم که وبلاگ رسمی سامی یوسف هم این آهنگ را ترجمه کرده است . این را هم می گذارم که ببینید ؛

Mother don’t cry for me I am doing what i must
God almighty is my witness and trust 
Palestine, Forever Palestine

مادر برای من گریه نکن دارم کاری که باید بکنم را انجام میدهم
خداوند بزرگی که به او اطمینان دارم شاهد هست
فلسطین ، جاویدان ، فلسطین 
Children being killed for throwing stones in the sky
They say to their parents don’t worry, God is on our side
Palestine, Forever Palestine

کودکان کشته میشوند برای پرتاب کردن سنگ به آسمانبه مادر و پدرانشنان میگویند " نگران نباشید. خداوند با ماست"
Mother don’t worry when they come for us at night
Surely they’ll be sorry when God puts them right
Tell me why they’re doing what was done to them
Don’t they know that God is with the oppressed and needy
Perished were the nations that ruled through tyranny
Palestine, Forever Palestine

مادر ، نگران نباش وقتی که آنها برای (کشتن) ما در شب می آیند
یقینا. متاسف میشوند وقتی خداوند حکم آنها را می دهد
به من بگو چرا آنها اینگونه عمل می کنند !!
به من بگویید چرا ظلمی را تکرار میکنند که خود آنها هم تجربه کرده اند
نابود شده اند ملت هایی که با ظلم حکومت می کردند
( الملک یبقی مع الکفر و لا یبقی مع الظلم . رسول اعظم (ص) )فلسطین جاویدان ، فلسطین
Children of Palestine are fighting for their lives
They say to their parents we know that Palestine is our right
They to say to their parents we’ll fight for what is right
They say not to worry God is on our side
They say we’ll die for Palestine
Palestine, Forever Palestine

فرزندان فلسطین برای جانشان می جگند
و به پدران و مادران خود می گویند ما می دانیم که فلسطین حق ماستآنها به بزرگترهای خود می گویند ما برای انچه که حقیقت و راستی است می جنگیمنگران نباشید ، خدا با ماستآنها می گویند که ما برای فلسطین می میریمآه ، فلسطین جاویدان ، فلسطین

هر روز نگام به راهه ،
هــر روز نگام به جاده ،
بــه دنــبالـــت می گردم ،
هـــر جـــا پـــای پـــیـــاده
 ...

Each day, looking for you at all the road ,
Each day, the I traverse every way to find you ,
I afoot searching for you everywhere & every time , My Lord ...

 

ترجمه

دانلود

سامی یوسف

نوستالژی

سروش نوید