نتایج اولیه کنکور سال ۱۳۹۵ روز سه‌شنبه ۱۹مردادماه اعلام شد. نکته جالب‌توجه توزیع جغرافیایی محل قبولی نفرات برتر این آزمون ملی است. در این آزمون ملی از ۱۵نفر برتر هر یک از گروه‌های آزمایشی پنج‌گانه علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی، علوم انسانی، هنر و زبان آزمون سراسری ۱۲ نفر ساکن استان تهران و شهر تهران هستند. شاید در نگاه اول بی‌تفاوت از کنار این مسئله عبور کنیم اما این مسئله می‌تواند گویای نبود عدالت آموزشی در سطح کشور و تجمیع تمامی امکانات مادی و معنوی کشور در یک مکان خاصی به‌عنوان پایتخت باشد.


این مطلب یادداشت زیبائی از دوست عزیزم آقای امیر خان سعادت ، در این خصوص است ، البته خودم در طی یک نطق پیش از دستور در سال ۱۳۹۵ به آن مفصلاً پرداخته بودم ....

یادداشت مهمان