+ نوشته شده در پنجشنبه سیزدهم تیر ۱۳۹۲ ساعت 9:37 
سلام نام پروردگار من است که بهشت را آفرید ...

این یک مطلب راجع به دانشگاه فرهنگیان است . پیشنهاد می کنم متقاضیان ورود به این دانشگاه ، حتماً این مطلب را بخوانند. اگر هم قصد ورود به شغلی را دارید ، مطالعه این مطلب ، خالی از لطف نخواهد بود ...