یادداشت در خصوص نحوه مشاوره دادن درباره منابع درسی کنکور ، منتشر شده در بخش قلم اعضا اولین شماره مجله علمی چهاربعدی (مجله رسمی انجمن علمی آموزشی علوم پایه دانشگاه فرهنگیان کرمانشاه)

احتمالاً شما هم مثل من بعد از گرفتن نتیجه آزمون سراسری و دیدن موفقیت خود در این امتحان بسیار سنگین ، خیلی خوشحال شده اید . طبیعتاً دیدن موفقیت شما غیر از خوشحال کردن اطرافیان و دوست داران شما ، توجه یک گروه دیگر را نیز جذب می کند : داوطلبان آزمون سراسری سال بعد .

دقیقاً از یک ساعت بعد از مشخص شدن قبولی شما در رشته / دانشگاه دلخواه تان طبیعتاً افرادی می خواهند که پا جای پای شما بگذارند و سال بعد در همین رشته یا همین دانشگاه و شهری که شما قبول شده اید ، پذیرفته شوند . از بخت خوب یا بد هم ، معمولاً پدر و مادرهای آنان نیز برای مشاوره و کمک گرفتن در این باره به همراه آنان نزد بنده می آیند . این امر فرصت ارزشمندی فراهم آورد تا هم نگاهی به این نوع مشاوره های جالب بیندازیم و هم از آن نکاتی را یاد بگیریم .
نکته جالبی که در حین مصاحبت با این افراد پرشمار متوجه شده ام ، این است که اصولاً در این سبک از مشاوره ، مراجعان –دقیقاً همانند وقتی که یک خانم نظر یک آقا را درباره ترکیب چهره و لباسش می پرسد- در واقع نظر ما را نمی خواهند ، بلکه تمایل دارند که نظرات خودشان را با صدای یک داوطلب موفق (که حالا دیگر دانشجو نام دارد) بشنوند !

خب ، حالا چه کنیم ؟ این که اصولاً ما به عنوان یک دانشجوی جدید الورود به دانشگاه در این گونه موارد مشاوره بدهیم (و به بیان دیگر پا در کفش همین هم دانشگاهی های رشته مشاوره و راهنمایی کنار دستمان بکنیم) یا نه  خود بحث دیگری است اما لازم است که ما به عنوان یک دبیر علوم پایه اطلاعاتی دقیق و کارآمد در این خصوص داشته باشیم تا حداقل بتوانیم دانش آموز را اندکی در مسیر قرار دهیم تا خودش ادامه راه را طی نماید . در این نوشتار هم به شیوه مشاوره دادن به داوطلبان کنکور خواهم پرداخت و هم به آن چه که به عنوان یک دبیر علوم پایه باید قبل از ورود به آموزش و پرورش به دانستنی های خود بیفزاید ، اشاره می کنم . سپس با هم درباره منابع سؤالات کنکور نتیجه می گیریم .