با سلام .

بنا بر درخواست بعضی دبیران محترم علوم پایه کشور، نمونه گزارش کارهای شاگردان عزیز در سال تحصیلی -۶ را برای دانلود در وبلاگ قرار داده ام.

در ضمن برخی آزمایش ها در فهرست این مکتوب نامه شماره صفحه ای در کتاب آزمایشگاه ندارند. این آزمایش ها به صورت ابتکاری به مضامین کتاب اضافه شده اند و در واقع مکمل کتاب درسی اند. بخشی دیگر نیز با استفاده از نرم افزار های روز آزمایشگاه مجازی به اجرا درآمده و گزارش آنان از نظرتان می گذرد.


شایان ذکر است این فای می تواند به عنوان نمونه کار برای دانش آموزان دهم، دبیران و هر علاقه مند به آزمایشگاه و  فعالیت های آزمایشگاهی مؤثر واقع شود. از عزیزان زیر به جهت کمک در راه تهیه فایل ها صمیمیانه سپاسگزاری می کنم :استاد محمد بابایی,باربد امیریان,رسول لرزنگنه,علی مرآتی,رضا فرامرزی,علی نبی پور,حسین فرامرزی,ارشیا حیدری,محمد مبین فرهمند,آرمین مرادیان,محمد متین مرادی,امیر حسین مرادی,آبتین عزیزی,محمد حسین نجفی,امیررضا چراغی,محمد سبحان امیری پور,محمد جواد توانا,امین بهرام آبادی,محمد حسن بنکداری,محمد مهدی شیری,محمد مهدی شیری,مهرداد نمام,حسین ابراهیمی


کلیک برای دانلود