مهمترین سوابق کاری : 

دبیر فیزیک شهرستان کرمانشاه (از سال ۹۱ تاکنون)
سرگروه گروه آموزشی آزمایشگاه علوم تجربی ناحیه ۲ شهرستان کرمانشاه (۹۸-۹٧)
دبیر آزمایشگاه علوم تجربی دبیرستان نمونه جوادالائمه (ع) ۲ (۹۸-۹٧)
دبیر علوم تحربی دبیرستان متوسطه اول شاهد مصطفی خمینی (۹۸-۹٧)
دبیر آزمایشگاه علوم تجربی دبیرستان نمونه جوادالائمه (ع) ۲ (۹٧-۹۶)
دبیر فیزیک هنرستان نمونه مبتکران (۹٧-۹۶)
دبیر جامعه شناسی دبیرستان سیاهگِل (۹٧-۹۶)
دبیر فیزیک هنرستان شهید حسنعلی پند پذیر (۹٧-۹۶)
دبیر ریاضی دبیرستان دکتر محمد باقر هوشیار (۹٧-۹۶)
دبیر ریاضی دبیرستانهای خوارزمی و شهید تعریف کرمانشاه(۹۶-۹٥)
کارشناسی دبیری فیزیک دانشگاه فرهنگیان (۹٥-۹۱)
دبیرکل انجمن علمی آموزشی علوم پایه دانشگاه فرهنگیان کرمانشاه (۹۴-۹۲)
دبیر انجمن های علمی دانشگاه فرهنگیان سراسر کشور (۹۴-۹۳)
 مشاور وزیر آموزش و پرورش دولت دهم جمهوری اسلامی ایران (۹۱-۸۹)
نفر اول المپیاد استانی عربی عمومی رشته های نظری (۸۹)
برگزیده کشوری المپیاد علمی  ریاضی {باشگاه دانش پژوهان جوان} (۸۹)
 مشاور مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمانشاه (۹۱-۸۸)
دبیرکل فراکسیون اکثریت مجلس دانش آموزی (۹٠-۸۹)
سخنگوی فراکسیون اقلیت مجلس دانش آموزی(۹٠-۸۹)
 نماینده دانش آموزان شریف استان کرمانشاه در پنجمین دوره مجلس دانش آموزی جمهوری اسلامی ایران (۹٠-۸۸)
عضو شورای استان انجمن اسلامی دانش آموزان (۸۹-۸۸)
خبرنگار برتر خبرگزاری دانش آموزی پانا در استان کرمانشاه (۸۹)
رئیس شورای دانش آموزی شهرستان اسلام آباد غرب (۹٠-۸٧)
نفر اول مسابقات خاطره نماز استان کرمانشاه (۸۶)
نفر اول مسابقات داستان نویسی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (۸۱)

راه های ارتباط با من : 

آیدی اینستاگرام  (بازدید و فالو آزاد) :

آیدی اینستاگرام  انگلیسی (صرفاً جهت آقایان) :

آیدی اینستاگرام پارسی (صرفاً جهت آقایان) : 

ایمیل یاهو :
 haji_celeiestall@yahoo.com

جیمیل :
celestialluminous@gmail.com

وبلاگ انگلیسی :
 www.celeiestall.blog.com

وبلاگ پارسی سابق :
www.celeiestall.blogfa.com