«سلام » ، نام پروردگار من است که بهشت را آفرید ....


نظر به این که وبلاگ انگلیسی مدتها بود که بروز رسانی نشده بود ، تصمیم به بروز رسانی ان در قالب جدید که با قالب وبلاگ پارسی نیز همخوانی بیشتری دارد ، گرفتم . 
در وبلاگ جدید ، زبانه های "Be Connected with me" و "My Life Timeline" اضافه شده اند ، که اولی نحوه ارتباط با من را نشان می دهد و دومی خلاصه ای از زندگی نامه من است . قالب جدید استفاده شده و سعی می شود که مطالب به طور منظم به روز رسانی شوند . 
این تصویر و لینک جدید وبلاگ :