«سلام» نام پروردگار من است که بهشت را آفرید...


در این سلسله مطالب ، نوشته های طنزی از خودم درباره مسائل دانشگاه فرهنگیان نهاده می شود . توضیح این که مقصود از شیخ در این موضوعات ، خود من هستم . این مطالب در بخش "جامعه آرمانی ، معلم رؤیایی" مجله اکوستیک «رادیو طنین آوای علوم پایه» منتشر گردیده است : 

***

بخش طنز را هم از دیگر اثر شیخ بزرگ علوم پایه یعنی کتاب شریف "زرشک نامه علوم پایه" فصل المعجم القوانین انتخاب کردیم که در این بخش بحث تشابه قوانین علمی علوم پایه با وضعیت دانشگاه فرهنگیان است که با ترجمه و بازگردانی به زبان حال آن را به سمع شما می رسانیم : 


 

کلمات و ترکیبات تازه :

 

دفتر سرپرستی : کلبه وحشت

اساتید دانشگاه فرهنگیان  : تبعیدی ها

دفتر استادانخانه ارواح

ساختمان آموزشی : آسمان خراش جهنمی

در صف سلف : جزیره آدم خور ها

قبولی با معرفی به استاد : بازگشت به خانه

کمیته انضباطی : جنگ نفتکشها

اعتراض برای نمرهشلیک نهایی

کلاس تربیت بدنی : المپیک در بازداشتگاه

دانشجو معلم کمک سرپرست: پلیس آهنی

حیاط خوابگاه: پارک ژوراسیک

شوخی با حراست : بازی با مرگ

مخبر  کلاس : کارآگاه ویژه

جلسه شورای آموزشی : نقشه قتل دانشجو معلم

بیرون دانشگاه : سرزمین آرزوها

روزی که استاد به کلاس نمی آید : بوی خوش زندگی

حضور استاد :  بازگشت گودزیلا                                      

 ***

و اما قوانین :

قانون پایستگی کارمند (برداشت آزاد از قانون پاستگی انرژی) : هیچ کارمندی به دانشگاه فرهنگیان وارد نمی شود و هیچ کارمندی نیز به آن وارد نمی شود ، بلکه با حفظ سمت از پستی به پست دیگر انتقال می یابد .

قانون حرکت با سرعت نور : در این قانون بیان می شود که اگر جسمی با سرعت نور حرکت کند ، تماماً تبدیل به انرژی می شود که نقض آن در دانشگاه فرهنگیان انجام شد که طی آن به صورت همزمان یک شیر دختر و یک شیر پسر علوم تربیتی ، با هماهنگی قبلی ، با حرکت با سرعت نور وارد سلف شدند و با همان سرعت نور غذای خویش را دریافت کردند . گفته می شود بعد از این واقعه عجیب ، مرحوم انیشتین ، جوانمرگ نیوتون و جمعی از اساتید درگذشته در قبور خویش به مدت دو دقیقه به احترام این دو دانشجو معلم روی حالت ویبره رفتند . 

سندرم فریاد گربه : بیماری که در اثر نقیصه کروموزومی در علاوم تربتیه ایجاد می شود . در این حالت فرد مورد نظر در نصفه شب وحشی شده و جیغی همانند صدای گربه از خود تولید می کند . البته این نقیصه به طور دسته جمعی در پردیس برادران دیده شده که در آن حالت ، دسته علاوم تربیتیه با درآوردن صدای سرخپوستان در نصفه شب ، شروع به دویدن در محیط خوابگاه می کنند . این سندرم بسیار شبیه به افسانه گرگینه هاست .قانون اول نیوتون (لختی) : دانشجو معلمان تمایل به حفظ حالت خواب خود روی تختهای خوابگاه را دارند مگر آن که تحت تأثیر نیرویی یا فردی مجبور به رفتن سر کلاس شوند.

قانون دوم ترمودینامیک به بیان ماشین گرمایی  : غیر ممکن است که یک دانشجو معلم بتواند تمام کتابهای معرفی شده در طول یک ترم را با حقوق ماهیانه آموزش و پرورش بخرد .

قانون دوم ترمودینامیک به بیان یخچالی : امکان ندارد دانشجو معلمی صاحب تمام کتابهای معرفی شده در یک ترم باشد و فقط از حقوق ماهیانه اش استفاده کرده باشد و مثلاً از کتابخانه برای امانت گرفتن کتاب استفاده نکرده باشد .

اصل هوند : در خوابگاه ها ابتدا سطوح پایین تر یعنی طبقه های پایینتر خوابگاه و تختهای طبقه های زیرین پر می شوند و بعد از پر شدن آنان دانشجو معلمان به تختها و طبقات بالاتر می روند .

قانون لنز : همواره در توضیح دادن دانشجو معلمان به مسئولان ، فکر ایجاد شده در مسئولان بر اثر توضیح دادن دانشجو معلمان ، در  جهتی است که با به وجود آورنده آن یعنی قصد دانشجو معلم برای اقناع آن مسئول مخالفت می کند .


قوانین سلف دانشگاه فرهنگیان:

الف) قانون فشار اُسمزی :  در حالتی که تجمع درون صف سلف بسیار زیاد است ، حرکت دانشجو معلم بر خلاف شیب غلظت از بیرون صف با غلظت کم به درون صف با غلظت زیاد است . البته همانجور که قانون فوق فقط در سلول است ، این قانون نیز فقط در سلف انجام می پذیرد !

ب) قانون هاردی واینبرگ : به هر دانشجوی درون صف غذای سلف تا چهار دانشجو می تواند متصل شود و جلوی شما بیفتد . این اتفاق به خصوص در زمانی می افتد که نزدیک به پایان صف باشید !


قانون تناوبی دانشجو معلم :  

دانشجو معلمان  علوم پایه کرمانشاه به سه دسته تقسیم می شوند :


الف) دانشجو معلمان با سابقه و با تجربه (فلزی) : این دانشجو معلمان ورودی 91 بوده و به شدت چکش خوارند یعنی هر بلایی سرشان بیاورید ، نمی شکنند و انعظاف پذیر هستند ، رسانا هستند یعنی همگی با هم متحد هستند و به خوبی در تقلب و کارهای خلاف قانون با هم همکاری می کنند ، دماهای جوش بالایی دارند و به سختی عصبانی می شوند .

ب) دانشجو معلمان کم سابقه و بی تجربه (نافلز) : دانشجو معلمان ورودی 94 هستند ، رسانندگی پائینی دارند یعنی اتحاد بین آنان ضعیف است ، بسیار الکترونگاتیو هستند یعنی به سرعت جذب کارهای حاشیه ای می شوند ، بیشتر به حالت دو اتمی یعنی دو نفری دیده می شوند ، چکش خوار نیستند و به خوبی اعتراض می کنند چون هنوز نمی دانند که دانشگاه آنان فرهنگیان است !

ج) دانشجو معلمان متوسط السابقه (شبه فلز) : دانشجو معلمان ورودی 93 هستند که برخی ویژگی های آنان مثل فلزات و بعضی دیگر مثل نافلز هستند . به نسبت تعداد کمتری دارند ، رسانندگی نسبتاً ضعیفی دارند ، به دلیل سابقه حضور یک ترم در دانشگاه به شدت خاصیت آمفوتری یعنی جاسوسی دارند .

 

البته یک خانواده تک عضوی هم مثل هیدروژن هست که در واقع آن هم بنده (توضیح خود شیخ) هستم .