«سلام» نام پروردگار من است که بهشت را آفرید...


چند روز پیش از روز قدس ۱۳۹۵ ، موزیک ویدئوی انگلیسی زیبایی در شبکه ۳ دیدم که وقتی به جست و جویش پرداختم ، متوجه شدم که هنرمند آن نیما مسیحا است . هر چه قدر به دنبال متن آن گشتم ، چیزی در اینترنت نبود ، به همین خاطر خودم از روی آهنگ متن را نوشتم که با ترجمه و لینک دانلود ، در ادامه مطلب می بینید :