«سلام» نام پروردگار من است که بهشت را آفرید...

این یک یادداشت ارسالی از سوی دوستی ناشناس و همکلاسی مهجور است که با نام مستعار «مَحال مُقَدَم» ایمیل شده است . 

این یادداشت در خصوص سفر امروز ریاست محترم جمهور جناب دکتر روحانی به کرمانشاه و مشاهدات عینی اوست . سرنوشت مرا به سوی استادیومی کشاند با نام آزادی 


استادیومی با مردمی منتظر 


سخنران مراسم حقوقدانی بود که اگر لیست دستاورد های برجامش را منتشر کند این مردم منتظر شرمنده می شوند


آفتاب کرمانشاه با کسب اجازه از آفتاب عالم تاب برجام طلوع می کند . 


امروز مردم شهرم کرمانشاه میهمان امپراطور تدبیر و امیدیست که قریب به دو هفته است شب و روز  با بودجه و امکانات دولتی تقلا می کند به میهمانانش خوش بگذرد .در قسمتی از مراسم فریاد "خب گوش نمی‌کنید و مدام شعار می‌دهید با این شعارها که مشکلات حل نمی‌شود " فضا را در بر میگیرد که ناگهان بلندگو مدام انعکاس میدهد حل نمی شود..حل نمی شود ..حل نمیشود...! 


.... و مردم تا انتهای داستان را میخوانند و از آزادی آزادانه آزاد می شوند و آرام زیر لب زمزمه می کنند " شاکی هستیم آقای حقوقدان " .


                                                                     محال مقدم

                                              دانشجوی دانشگاه فرهنگیان استان کرمانشاه